Aktywny Samorząd

Informujemy, że w 2024 roku Powiat Człuchowski będzie kontynuował realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Program ten finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

79 rocznica

Wczoraj uczciliśmy 79 rocznicę powrotu Człuchowa do Polski. To ważna lekcja wychowawcza dla młodego pokolenia.

Ministra Edukacji

Nasza szkoła kultywuje tradycje. Obliguje nas do tego patron szkoły i nawet sam budynek, który jest już dziś niemalże zabytkowy. Tradycje łączymy z nowoczesnością. To podstawa naszej szkolnej idei. A dzisiaj zaczęliśmy pisać historię. To się jeszcze w dziejach szkoły nie zdarzyło!! Gościliśmy w naszych murach Ministrę Edukacji Panią Barbarę Nowacką.

Podziękowania

"Na pamiątkę wspólnego spotkania ze społecznością Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie w uznaniu organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych osiągnięć. Z serdecznymi życzeniami  satysfakcji z podejmowanych działań, dalszych sukcesów a także pomyślnej realizacji zamierzonych celów.”

Barbara Nowacka Minister Edukacji

Wystawa Body Worlds

Uczniowie z klas 4a, 4b, 3b, 2a i 2b zwiedzili wystawę Body Worlds – Vital celebrującą potencjał ludzkiego ciała w ruchu poprzez estetyczną prezentację jego nieskazitelnej formy i złożonych funkcji. Wystawa była bardzo poruszająca, zrobiła na uczniach niezwykłe wrażenie i zmuszając do refleksji nad własnym ciałem...

Nobliści

Olga Tokarczuk, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Władysław Reymont i Henryk Sienkiewicz to polscy laureaci literackiej Nagrody Nobla. Są to osoby wyróżnione przez Akademię Szwedzką nagrodą ustanowioną testamentem Alfreda Nobla z 1895 roku i przyznawaną od 1901. Upamiętniliśmy ich tworząc, na szkolnym korytarzu, galerię.

GUMed i UG

20 lutego uczniowie klas 4b i 3b odwiedzili teren Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i znajdujące się na nim wydziały, uczestniczyli w wykładach i zajęciach: z położnictwa, pierwszej pomocy przedlekarskiej i dietetyki. Natomiast klasa 4a uczestniczyła w wykładach i warsztatach zorganizowanych przez pracowników UG. Po zajęciach uczniowie mieli możliwość odwiedzenia archiwum uczelni.