Nazwisko i imię

 

Przedmiot

 

Bazanowicz Mirosław wychowanie fizyczne
Borowski Dariusz historia, edukacja dla bezpieczeństwa, WOS
Dopadło Anna pedagog
Kamińska Ewa  język angielski
Karmańska Ilona wicedyrektor szkoły, historia, WOS
Kraszewski Waldemar fizyka, przyroda
Lichucka Ilona język polski
Łuczycka Krystyna dyrektor szkoły, język polski
Łukaszewicz Agnieszka język niemiecki, informatyka
Marasz Sylwia język angielski
Pilipiec Magdalena język angielski
Rac-Ciborowska Hanna język hiszpański, język angielski
Sowa Barbara biologia, przyroda
Szostak-Dzięgielewska Hanna wychowanie fizyczne
Szymańska Dagmara język polski
Ślosarski Mirosław matematyka
Terlecka Ewa matematyka
   
   
Berezowski Marek przedsiębiorczość
Duda Teresa język polski, bibliotekarz
Feddek Krystian religia
Gawroński Miłosz muzyka
Gleb Halina geografia
Hryszkiewicz Ewa biologia
Kotynia Maria chemia
Kolter Bożena bibliotekarz
Polak Gabriela  język  niemiecki