Nazwisko i imię

 

Przedmiot

 

Bazanowicz Mirosław wychowanie fizyczne
Borowski Dariusz historia, edukacja dla bezpieczeństwa, WOS
Dopadło Anna pedagog, pedagog specjalny
Gleb Halina  geografia
Górska Anna język polski, bibliotekarz, terapeuta pedagogiczny
Kamińska Ewa  język angielski
Karmańska Ilona wicedyrektor szkoły, BiZ, HIT, historia, przedsiębiorczość
Koniarska Renata matematyka
Kraszewski Waldemar fizyka
Lichucka Ilona język polski, pedagog specjalny
Łuczycka Krystyna dyrektor szkoły, język polski, filozofia
Marasz Sylwia język angielski
Pająk Ewa matematyka
Pilipiec Magdalena język angielski, język niemiecki, przedsiębiorczość
Rac-Ciborowska Hanna język hiszpański, język angielski
Sowa Barbara biologia, chemia
Szostak-Dzięgielewska Hanna wychowanie fizyczne
Szopiński Marcin religia
   
   
Duda Teresa język polski, bibliotekarz
Terlecka Ewa matematyka, doradca zawodowy
Burak-Boryczka Natalia psycholog
Hryszkiewicz Ewa biologia
Kotynia Maria chemia
 Kumiszcza Marcin informatyka