Nazwisko i imię

 

Przedmiot

 

Bazanowicz Mirosław wychowanie fizyczne
Borowski Dariusz historia, edukacja dla bezpieczeństwa, WOS
Dopadło Anna pedagog
Gleb Halina  geografia
Górska Anna język polski, bibliotekarz
Kamińska Ewa  język angielski
Karmańska Ilona wicedyrektor szkoły, WOS, HIT
Koniarska Renata matematyka
Kraszewski Waldemar fizyka
Lichucka Ilona język polski
Łuczycka Krystyna dyrektor szkoły, język polski
Marasz Sylwia język angielski
Pilipiec Magdalena język angielski, język niemiecki, przedsiębiorczość
Rac-Ciborowska Hanna język hiszpański, język angielski
Sowa Barbara biologia, chemia
Szostak-Dzięgielewska Hanna wychowanie fizyczne
Szopiński Marcin religia
 
   
Duda Teresa język polski, bibliotekarz
Terlecka Ewa matematyka
Burak-Boryczka Natalia psycholog
Hryszkiewicz Ewa biologia
Kotynia Maria chemia
Borowska Agata język niemiecki
Szreder-Jakubik Monika język  niemiecki
 Kumiszcza Marcin  informatyka