W roku szkolnym 2021/2022 w skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

 

Marta Skrzypczak - przewodnicząca SU

Karolina Murdza - zastępca SU

Mateusz Prondziński - sekretarz SU

Wojciech Kaczmarek - skarbnik SU