Samorząd Uczniowski stanowi nieodłączną część naszego Liceum – to organ, który reprezentuje społeczność uczniowską w działaniach szkoły. Działania Samorządu nadają naszej szkole wymiar instytucji demokratycznej, kształtującej świadomych i odpowiedzialnych obywateli.

Ja, Ty, Twoje Koleżanki i Koledzy – Wszyscy tworzymy Samorząd Uczniowski!
Każdy z nas ma prawo angażować się w życie szkoły – niezależnie od tego, czy zostaliście wybrani do Rady Samorządu, czy tak po prostu chcecie współtworzyć ciekawe inicjatywy w naszej szkole.

To uczniowie decydują, jakie tematy podejmie Samorząd Uczniowski.

 

Rada Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego
im. S. Czarnieckiego w Człuchowie
2020 - 2021


Kacper Janiak – przewodniczący (drugi od lewej)
Karolina Murdza – zastępca przewodniczącego (trzecia od lewej)
Mateusz Prondziński – sekretarz (pierwszy od lewej)
Wojciech Kaczmarek – skarbnik (czwarty od lewej)

 

SU 2020

 

 

Ogólne cele do realizacji:

  • Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
  • Wzbudzanie zainteresowania działalnością społeczną.
  • Nauka aktywności, samodzielności, tworzenia życia społecznego w szkole oraz środowisku lokalnym.
  • Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
  • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

 

Struktury Samorządu Uczniowskiego:

  • Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie.
  • We wrześniu każdy oddział wyłania w demokratycznych wyborach przewodniczącego klasy – przedstawiciela do Rady Samorządu Uczniowskiego.
  • Reprezentanci klas tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.
  • Co roku, w październiku odbywają się ogólnoszkolne demokratyczne wybory na stanowisko przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego.
  • Rada Samorządu Uczniowskiego organizuje wybory na stanowiska Zastępcy przewodniczącego i Sekretarza SU oraz tworzy sekcje: plastyczną i informacyjno-medialną.

Zapraszamy do śledzenia naszych działań w szkole oraz w aktualnościach na stronie internetowej!