TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

1.
Spotkanie rodziców uczniów klas I, II, III   15 września 2021 r. 
     
2.
Śródsemestralne zebranie z rodzicami uczniów klas I, II, III   21 listopad 2021 r.
     
3.
Zebranie okresowe  10 stycznia 2022 r.
     
4.
Semestralne zebranie z rodzicami uczniów klas IIIdef  24 marca 2022 r.
     
4.
Semestralne zebranie z rodzicami uczniów klas I, II, IIIabc  26 kwietnia 2022 r.

 

 

Wykaz sal, w których odbywają się spotkania rodziców z wychowawcami:

 

Klasa

Sala

Wychowawca

 

 

 

1a 36 Dariusz Borowski
1b 4 Ilona Karmańska
1c 38 Magdalena Pilipiec
     

2a

40

Ewa Terlecka

2b

29

Hanna Rac-Ciborowska

 

3a

18

Dagmara Szymańska

3b

10

Mirosław Bazanowicz

3c

31

Sylwia Marasz

3d

30

Ilona Lichucka

3e

3

Anna Dopadło

3f

14

Halina Gleb