TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

 
1.
Spotkanie rodziców uczniów klas 1 LO  12 września 2019 r. 
     
2.
Śródsemestralne zebranie z rodzicami  19 listopad 2019 r.
     
3.
Zebranie semestralne rodziców uczniów  09 stycznia 2020 r.
     
4.
Semestralne zebranie z rodzicami
 17 marca 2020 r.

 

 

 

Wykaz sal, w których odbywają się spotkania rodziców z wychowawcami:

 

Klasa Sala Wychowawca
 
1a 15  Dagmara Szymańska
1b 34 Mirosław Bazanowicz
1c 31 Sylwia Marasz
1d 30 Ilona Lichucka
1e 3 Anna Dopadło
1f 19 Agnieszka Łukaszewicz
     
2a 32 Hanna Szostak-Dzięgielewska
2b 39 Magdalena Pilipiec
     
3a 36 Dariusz Borowski
3b 24 Barbara Sowa
3c  40 Ewa Terlecka