TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

 
1.
Spotkanie rodziców uczniów klas I, II, III   15 września 2020 r. 
     
2.
Śródsemestralne zebranie z rodzicami uczniów klas I, II, III   19 listopad 2020 r.
     
3.
Zebranie okresowe  12 stycznia 2021 r.
     
4.
Semestralne zebranie z rodzicami uczniów klas I, II 
 26 kwietnia 2021 r.

 

 

 

Wykaz sal, w których odbywają się spotkania rodziców z wychowawcami:

 

Klasa Sala Wychowawca
     
1a 40 Ewa Terlecka
1b 18 Hanna Rac-Ciborowska
 
2a 15  Dagmara Szymańska
2b 34 Mirosław Bazanowicz
2c 31 Sylwia Marasz
2d 30 Ilona Lichucka
2e 3 Anna Dopadło
2f 19 Agnieszka Łukaszewicz
     
3a 32 Hanna Szostak-Dzięgielewska
3b 39 Magdalena Pilipiec