Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz listem Pomorskiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia roku szkolnego:  https://www.kuratorium.gda.pl/list-pomorskiego-kuratora-oswiaty-z-okazji-zakonczenia-roku-szkolnego-2/