Dnia 17 maja przyszli maturzyści z geografii, odbyli zajęcia w terenie. Celem zajęć terenowych była ocena:
- walorów turystycznych: przyrodniczych i pozaprzyrodniczych

miasta Człuchowa,
- stanu infrastruktury turystycznej w naszym mieście,
- możliwości rozwoju bazy turystycznej ( noclegowej, gastronomiczne, komunikacyjnej i usługowej),
- stopnia przekształcenia środowiska przyrodniczego dla celów turystyki i rekreacji,
- stanu technicznego miejsc przeznaczonych dla mieszkańców do aktywnego spędzanie czasu wolnego i rekreacji.
Uczniowie klasy 2c mieli też możliwość obejrzenia wystaw stałych i czasowych na naszym Zamku Krzyżackim oraz weszli na wieżę zamkową gdzie odbyła się sesja zdjęciowa. Podziwiano również wybudowane w dużej ilości wiatraki.
Podsumowaniem zajęć jest:
- ustalenie walorów turystycznych naszego miasta , które przyciągają turystów,
- ustalenie rodzajów turystyki, jakie rozwinęły się w naszym mieście,
- ustalenie możliwości rozwoju naszego miasta pod względem funkcji turystycznej.


Nauczyciel geografii:
p. Halina Gleb

2c w terenie 2c w terenie 2c w terenie 2c w terenie 2c w terenie 2c w terenie 2c w terenie