Tradycyjnie, jak co roku, wzięliśmy udział w powiatowych obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja. Święto obchodzone jest na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Czteroletni, nazywany także Wielkim, 3 maja 1791 r. Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, znanej jako Konstytucja 3 maja.

3 maja3 maja3 maja