19 listopada 2022 roku odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego, podczas której członkowie sejmiku odebrali nominacje. Złożyli też ślubowanie. Wśród nominowanych byli nasi uczniowie: Małgorzata Szumska i Michał Tyrawski. Gratulujemy.

 

sejmiksejmiksejmiksejmiksejmik