16 września maturzyści naszej szkoły uczestniczyli w Gdańskim Salonie Maturzystów. W murach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, w ramach Salonu, czekali na nich przedstawiciele uczelni z całej Polski, doradcy edukacyjni i zawodowi oraz eksperci z OKE w Gdańsku. Na stoisku Perspektyw kazdy mógł odbrać bezpłatny „Informator dla Maturzystów 2023” Perspektyw.

2022 salon maturzystów 2022 salon maturzystów 2022 salon maturzystów 2022 salon maturzystów 2022 salon maturzystów