Dziś, w auli, odbył się Szkolny Konkurs Języka Angielskiego. Do konkursu przystąpiło 16 osób. Najlepszy okazał się Radosław Skoszewski-Skoczewski z kl. 1a. Drugie miejsce przypadło Jakubowi Przytarskiemu z kl. 1a a trzecie Kamilowi Januszewskiemu z kl. 3f. Serdecznie gratulujemy.

 

Szkolny Konkurs J. AngielskiegoSzkolny Konkurs J. AngielskiegoSzkolny Konkurs J. AngielskiegoSzkolny Konkurs J. Angielskiego