Dziś w naszej szkole Dzień bez plecaka. Akcja zainicjowana przez Samorząd Uczniowski. To zabawa, w której uczniowie, a czasem też nauczyciele, przychodzą do szkoły jak zwykle, przynosząc ze sobą to co potrzebne na lekcjach, ale nie mogą używać plecaka ani torby. Muszą wykazać się inwencją.

dzień bez plecaka dzień bez plecaka dzień bez plecaka dzień bez plecaka dzień bez plecaka dzień bez plecaka dzień bez plecaka dzień bez plecaka dzień bez plecaka dzień bez plecaka dzień bez plecaka dzień bez plecaka dzień bez plecaka dzień bez plecaka dzień bez plecaka dzień bez plecaka