Serdecznie gratulujemy

Julii Paciorek

zakwalifikowania do etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza (biologia)