W imieniu Fundacji Dobra Sieć - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zaprasza do zapoznania się z informacjami edukacyjnymi o portalu MojeStypendium.pl (odnośnik otwiera stronę portalu) - otwartym źródle wiedzy o stypendiach. Portal www.mojestypendium.pl informuje o inicjatywach stypendialnych w Polsce i za granicą, konkursach i stażach. Publikuje rzetelne artykuły na tematy edukacyjne i stypendialne, bada segment stypendiów społecznych w Polsce.