Zajęcia

Nowoczesne modelowanie w technice na Politechnice: od mikroskali do makroskali - pod takim hasłem nasza szkoła rozpocznie współpracę z Politechniką Gdańską. W ramach projektu, dla naszych uczniów, przewidziany jest cykl wykładów, warsztatów i laboratoriów na czterech różnych wydziałach PG (Wydział Chemiczny, WFTiMS,

Porozumienie

Z radością informujemy, że podpisaliśmy umowę o współpracy partnerskiej z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Zgodnie z zapisami umowy  postanawiamy działać na rzecz rozwoju indywidualnych predyspozycji i zainteresowań naszych uczniów w celu przygotowania

Współpraca podpisana

Z radością informujemy, że w 2021 r. podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Katedrą Nauk Ekonomicznych, Wydziałem Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

list intencyjny

Podpisaliśmy list intencyjny z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii Katedry Nauk Ekonomicznych Politechniki Gdańskiej w celu wyłaniania najzdolniejszych naszych absolwentów - jako przyszłych studentów Politechniki Gdańskiej. 

współpraca

Dziś możemy odnotować historyczny moment. W związku z tym, że zamierzamy otworzyć w przyszłym roku szkolnym klasę prawniczo-humanistyczną, podpisaliśmy porozumienie o współpracy instytucjonalnej w zakresie programu edukacji prawnej z Sądem Rejonowym w Człuchowie. Celem programu jest przede wszystkim poszerzenie świadomości prawnej młodzieży, zapoznanie z zasadami porządku prawnego oraz przekazanie wiedzy prawniczej.