Masz problem? Nie jesteś sam! – telefony wsparcia:

116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
116 123 – Telefon zaufania dla dorosłych
800 121 212 – Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika praw dziecka


800 119 119 – Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży
800 702 222 – Centrum wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym
pomorskiedlaciebie.pl – portal wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym
www.pomorska.policja.gov.pl – tu znajdziesz kontakt do specjalisty