Przedstawiamy plan pracy szkoły do 10 maja:

1 maja - dzień wolny (szkoła będzie zamknięta)

2 maja - dodatkowy dzień wolny (szkoła będzie zamknięta)

3 maja - dzień wolny (szkoła będzie zamknięta)

6 maja - zajęcia dydaktyczne wg planu zajęć

7-10 maja - dodatkowe dni wolne - egzaminy maturalne