Drodzy Abiturienci, życzymy Wam, aby zgromadzona przez lata wiedza i doświadczenie zaowocowały jak najlepszymi wynikami z egzaminu maturalnego. Życzymy wiary w siebie i własne umiejętności. Niech drzwi do dorosłości stoją przed Wami otworem, a dalsze wybory życiowe zwieńczone będą sukcesami.