Wczoraj uczciliśmy 79 rocznicę powrotu Człuchowa do Polski. To ważna lekcja wychowawcza dla młodego pokolenia.

27.02.2024 r.27.02.2024 r.27.02.2024 r.27.02.2024 r.