Życzymy wszystkim, aby rozpoczynający się rok szkolny był bezpieczny i spokojny, by stał się źródłem pozytywnych przeżyć, sukcesów edukacyjnych i wychowawczych. Niech każdy dzień przynosi Wam radość i satysfakcję oraz uznanie i szacunek.

dyrektor szkoły

Krystyna Łuczycka

Nowy rok szkolnyNowy rok szkolnyNowy rok szkolnyNowy rok szkolnyNowy rok szkolnyNowy rok szkolnyNowy rok szkolnyNowy rok szkolnyNowy rok szkolnyNowy rok szkolny