...To dzięki Wam Maraton co roku odnosi tak ogromne sukcesy. Wasze działania dają nadzieję na lepsze jutro więzionym i prześladowanym. Dzięki Waszym listom wiedzą, że nie są sami. Dziękujemy, że w duchu ludzkiej solidarności niestrudzenie walczycie o sprawiedliwość. Bo lepiej zapalić świeczkę niż przeklinać ciemność...

Informujemy, że otrzymaliśmy zaświadczenie i podziękowanie za organizację Maratonu Pisania Listów Amnesty International 2022.

 

maraton 2022