Od 12 lat dnia 19 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Nasza szkoła też włączyła się do akcji - poprzez rozwieszanie plakatów na szkolnych korytarzach staraliśmy się zwiększyć świadomość, mobilizować do działania i rozpowszechniać programy prewencyjne.

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECIMIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECIMIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECIMIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECIDZIEŃ ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECIDZIEŃ ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECIDZIEŃ ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECIDZIEŃ ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECIDZIEŃ ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECI