Serdecznie gratulujemy

Michałowi Tyrawskiemu z kl. 3a

uzyskania tytułu laureata Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej COPTIOSH. Michał otrzymał indeks uprawniający go do przyjęcia na I rok studiów w 29 uczelniach w Polsce oraz pięciodniową wycieczkę do Brukseli.