Z radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała tytuł honorowy "Brązowej Szkoły 2022" potwierdzający wysoką jakość naszej pracy. Tytuł ten przyznawany jest szkołom z czołówki Rankingu Liceów i Techników Perspektyw. Nadmieniamy, że posiadamy już trzy brązowe tarcze Perspektyw za rok 2019, 2020 i 2021.