Instytut Historii od niemal półwiecza kształci na studiach o profilu akademickim. Studenci mają możliwość uzyskania pełnego wykształcenia (licencjat, magisterium, doktorat). Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie HISTORIA. Pobierz ulotkę rekrutacyjną (plik pdf, rozmiar 349 KB).