Nie zostanę w tyle!

Termin realizacji: 03. stycznia 2011 r. do 31. grudnia 2012 r.

Przyszłość w moich rękach

Termin realizacji: 03. marca 2014r. do 31. października 2015r.

Cel:
Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, rozwijanie kompetencji kluczowych oraz świadomości i umiejętności społeczno-kulturalnych uczniów i uczennic Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Czarnieckiego w Człuchowie poprzez organizację i prowadzenie bezpłatnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
Cel:
Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych u 57 uczniów i 119 uczennic LO w Człuchowie poprzez poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych, zminimalizowanie dysproporcji edukacyjnych oraz rozwój zainteresowań.

 

Informacje o projekcie: https://loczluchow.pl/9-szkola/o-szkole/1451-nie-zostane-w-tyle

ulotka projektu Nie zostanę w tyle str. 1ulotka projektu Nie zostanę w tyle str. 2

Informacje o projekcie: https://2014projekt.loczluchow.pl (hiperłącze przenosi do nowego okna, podstrony poświęconej projektowi)

Ulotka projektu Przyszłość w moich rękach

   

Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim


Termin realizacji: 01. października 2016 r. do 30. paźdzernika 2018 r. 

Zdalna Szkoła


 Termin realizacji: marzec-kwiecień 2020 r.
Cel:
Rozwój kompetencji. kluczowych, podniesienie wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 90% uczniów: 1229 uczniów (628 dziewcząt oraz 601 chłopców) oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 90% nauczycieli tj. 91 n-li (70 kobiet oraz 21 mężczyzn) z ponad 60% szkół w Powiecie Człuchowskim w terminie do 30.06 2018. 
Cel:
Zakup sprzętu komputerowego w ilości 42 laptopów oraz 10 tabletów, dla szkół ponadpodstawowych oraz placówek dla których organem
prowadzącym jest Powiat Człuchowski oraz dla Zespołu Szkół Społecznych STO w Człuchowie

Informacje o projekcie: https://loczluchow.pl/9-szkola/o-szkole/713-dzisiaj-tworzymy-przyszlosc
Informacja o projekcie

Informacje o projekcie: https://www.starostwo.czluchow.org.pl/index.php/12-projektyunijne/programregionalny/2837-program-zdalna-szkola (hiperłącze przenosi do nowego okna, strony Starostwa Powiatowego w Człuchowie))

Zdalna Szkoła

   

Wykształcona kadra motorem rozwoju

Termin realizacji: 01. grudnia 2020 r. do 30. listopada 2021 r.

Aktywna tablica 2020

Termin realizacji: październik - grudzień 2020 rok

Cel:
Europejski rozwój liceum jako całości i uzyskanie europejskiego wymiaru przez szkołę.
Cel:
Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024.

Informacje o projekcie: https://loczluchow.pl/zycie-szkolne/erasmus

erasmus


Informacje o projekcie: https://aktywna-tablica.info/o-rzadowym-programie-aktywna (hiperłącze przenosi do nowego okna, strony Aktywna Tablica)

Wykaz osiągnięć naszych uczniów. Wykazy sporządzone w podziale na lata szkolne.

Osiągnięcia

Zestawienie realizowanych lub współrealizowanych przez szkołę projektów.

Projekty

Podpisane przez szkołę wielopłaszczyznowe porozumienia o współpracy.

Współpraca

Uroczystości, akcje, imprezy, konkursy - organizacja życia szkolnego.

Organizujemy

W GALERIACH

Pomiar smogu