TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

1.
Spotkanie rodziców uczniów klas I-IV  14 września 2022 r. 
     
2.
Śródsemestralne zebranie z rodzicami uczniów klas I-IV  21 listopad 2022 r.
     
3.
Zebranie okresowe  10 stycznia 2023 r.
     
4.
Semestralne zebranie z rodzicami uczniów klas IV  27 marca 2023 r.
     
4.
Semestralne zebranie z rodzicami uczniów klas I-III  25 kwietnia 2023 r.

 

 

Wykaz sal, w których odbywają się spotkania rodziców z wychowawcami:

 

Klasa

Sala

Wychowawca

1a 18 Anna Górska
1b 27 Renata Koniarska
1c 3 Anna Dopadło

 

 

 

2a 36 Dariusz Borowski
2b 4 Ilona Karmańska
2c 38 Magdalena Pilipiec
     

3a

40

Ewa Terlecka

3b

29

Hanna Rac-Ciborowska

 

4a

14

Halina Gleb

4b

10

Mirosław Bazanowicz

4c

31

Sylwia Marasz