Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024


ABSOLWENCI’ 1967
1.      Bizoń Witold
2.      Budziak Aleksandra
3.      Ćwik Barbara
4.      Kaczmarek Kazimiera
5.      Kruszewska Ewa
6.      Nakonieczna Stanisława
7.      Oleksy Franciszek
8.      Pawluk Stanisława
9.      Pisarek Leokadia
10.  Słomka Krzysztof
11.  Szeliga Józef
12.  Szymczyk Zofia
13.  Wejman Alojzy
14.  Wyruch Elzbieta

ABSOLWENCI’ 1968
1.      Abramczuk Anna
2.      Amrogowicz Wanda
3.      Karamon Danuta
4.      Korytkowski Henryk
5.      Kowalska Adelajda
6.      Kozioł Danuta
7.      Krakowiak Krystyna
8.      Magnowska Teresa
9.      Nagłowska Gizela
10.  Papiernik Helena
11.  Pytlak Danuta
12.  Roskosz Julian
13.  Stachyra Krystyna
14.  Sznaucer Jadwiga
15.  Szulc Czesława
16.  Wawrzyniak Leonard
17.  Wojciechowski Antoni

ABSOLWENCI’ 1969
1.      Beutkowski Piotr
2.      Chałubek Czesław
3.      Cichański Stefan
4.      Czarniecki Henryk
5.      Gliniecki Jan
6.      Gostomska Renata
7.      Hajnas Franciszek
8.      Hołubowski Stanisław
9.      Latta Albina
10.  Łabuda Ryszard
11.  Łotysz Ryszard
12.  Majkowski Józef
13.  Matecka Daniela
14.  Męduch Zofia
15.  Nowakowska Irena
16.  Nowicki Józef
17.  Podlaszewska Renata
18.  Szymczak Mariola
19.  Wilkowski Ryszard
20.  Żukowski Henryk

ABSOLWENCI’ 1970
 1. Bałut Aleksander
 2. Cimaszkiewicz Henryk
 3. Dębek Zdzisław
 4. Filipek Halina
 5. Kamińska Alicja
 6. Kasperska Zdzisława
 7. Kopacka Longina
 8. Marzec Wanda
 1. Ostoja Teresa
 2. Pelec Łucja
 3. Rapkowski Piotr
 4. Sprada Urszula
 5. Szeremeta Mieczysław
 6. Taborski Krzysztof
 7. Wojciechowska Małgorzata

ABSOLWENCI’ 1971
 1. Chustecki Marian
 2. Cichańska Czesława
 3. Gierczak Janina
 4. Gostomska Danuta
 5. Hewelt Irena
 6. Jadachowska Anna
 7. Kilijanek Teresa
 8. Kurlandt Roman
 1. Matysiak Janina
 2. Osiąglewska Zofia
 3. Potyra Kazimierz
 4. Rodewald Małgorzata
 5. Skórska Helena
 6. Strzałek Janusz
 7. Wiśniewska Halina
 8. Zuba Teresa

Wykaz osiągnięć naszych uczniów. Wykazy sporządzone w podziale na lata szkolne.

Osiągnięcia

Zestawienie realizowanych lub współrealizowanych przez szkołę projektów.

Projekty

Podpisane przez szkołę wielopłaszczyznowe porozumienia o współpracy.

Współpraca

Uroczystości, akcje, imprezy, konkursy - organizacja życia szkolnego.

Organizujemy

W GALERIACH

Pomiar smogu