Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach programu Erasmus+, w dniach 20-21 sierpnia br., gościliśmy partnerów z Niemiec. Przyjechał do nas przedstawiciel Jugendpflege-Stadt Uslar oraz uczennica z niemieckiej szkoły. Spotkanie było przede wszystkim podsumowaniem dotychczasowych działań prowadzonych on-line pomiędzy partnerami. Odbywało się w języku angielskim.

Podczas spotkania dokonana została prezentacja partnerów projektu. Przedstawione i omówione zostały cele projektu, ustalony został dokładny harmonogram projektu i terminy najbliższych działań, uzgodnione zostały kryteria rekrutacyjne do projektu a także działania związane z opracowaniem rezultatów projektu, dotyczące promocji i upowszechniania oraz ewaluacji działań i rezultatów projektu oraz istotne kwestie związane z zarządzaniem projektem - utworzony został zespół ds. zarządzania projektem.

Część działań, w związku z faktem, że tematyka projektu ściśle związana jest ze środowiskiem naturalnym, odbyła się na tratwie pływającej po człuchowskim jeziorze. 

Uważamy, że spotkanie spełniło swoją rolę, obydwie strony zadowolone są z rezultatów i wypracowanych działań.

spotkanie robocze 1spotkanie roboczespotkanie roboczespotkanie roboczespotkanie roboczespotkanie robocze

 
 PL Wspfinansowane przez Uni Europejsk POS

Wykaz osiągnięć naszych uczniów. Wykazy sporządzone w podziale na lata szkolne.

Osiągnięcia

Zestawienie realizowanych lub współrealizowanych przez szkołę projektów.

Projekty

Podpisane przez szkołę wielopłaszczyznowe porozumienia o współpracy.

Współpraca

Uroczystości, akcje, imprezy, konkursy - organizacja życia szkolnego.

Organizujemy

W GALERIACH

Pomiar smogu