Serdecznie gratulujemy: 

Mai Borek z kl. 2a, Aleksandrze Grugel z kl. 2b i Emilii Zdrence z kl. 2b

kwalifikacji do etapu wojewódzkiego ogólnopolskiego konkursu „Turbolandeskunde – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego” dla uczniów szkół ponadpodstawowych VII edycji 2021/2022 „Turbolandeskunde – Deutschland“.

Życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach.

Wykaz osiągnięć naszych uczniów. Wykazy sporządzone w podziale na lata szkolne.

Osiągnięcia

Zestawienie realizowanych lub współrealizowanych przez szkołę projektów.

Projekty

Podpisane przez szkołę wielopłaszczyznowe porozumienia o współpracy.

Współpraca

Uroczystości, akcje, imprezy, konkursy - organizacja życia szkolnego.

Organizujemy