Aktualności

i love banner     bip 1

8 października 2020 roku uczniowie klas trzecich – geografia rozszerzona -, wyjechali na zajęcia w terenie do Jaromierza, do gospodarstwa agroturystycznego.

Celem zajęć były:
- ćwiczenia z mapą topograficzną,
- praca z kompasem (wyznaczanie kierunków w terenie, azymutu – bieg na orientację),
- poznanie form terenu młodoglacjalnego okolic Jaromierza,
- poznanie zwierząt hodowlanych w gospodarstwie (konie, kozy, owca kameruńska i świnie azjatyckie),
- poznanie zasad funkcjonowania gospodarstwa agroturystycznego – rodzaje turystyki i rekreacji.

Zajęcia zakończyły się ogniskiem w namiocie indiańskim – wigwam.

Nauczyciel geografii
Halina Gleb

2020 geografia 12020 geografia 12020 geografia 12020 geografia 12020 geografia 12020 geografia 1


Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego
w Człuchowie
 
 Janusza Kusocińskiego 1    Konkurs Ortograficzny ⇒  Facebook  Szkoła ⇒  
77-300 Człuchów    Kongres Kobiet ⇒  Galeria zdjęć Życie szkolne ⇒  
     Festiwal Talentów ⇒  Wideoteka IDziennik ⇒ 
Mapa serwisu ⇒    Świeto Patrona Szkoły ⇒  Prasa o nas Rekrutacja ⇒  
Ochrona danych osobowych ⇒    Sympozjum Językowe ⇒  E-nauka Absolwenci ⇒

Najlepsze licea w 2020 rokuNajlepsze licea w 2019 roku
Tytuł brązowej szkoły w 2019 r. i 2020 r