CLIL

Co to jest CLIL?
W skrócie: CLIL czyli Content and Language Integrated Learning to uczenie się słówek i gramatyki „przy okazji”. Lekcje opierają się na temacie wziętym z prawdziwego życia, nie na wymyślonym dialogu czy tekście przeładowanym wybranym czasem. Przykładem takiego tematu może być np. od poczwarki do motyla, pierwsza podróż na księżyc, skąd bierze się empatia albo jak komunikować się w biznesie. Wszystko zależy od poziomu i wieku ucznia.

PBL

Problem-based learning (PBL), czyli nauczanie oparte na rozwiązywaniu problemów, stało się nieodzownym elementem w szkole XXI wieku. 

W nauczaniu opartym na problemie (PBL- Problem- based learning) uczniowie pracują w małych grupach (4-8 uczniów). Współpraca zapewnia kontekst społeczny, w którym uczniowie gromadzą i wymieniają się wiedzą, kwestionują nieznane i opracowują strategie wypełniania luk w wiedzy. Według Hmelo-Silver praca w grupach umożliwia uczniom „rozłożenie obciążenia poznawczego” i „wynegocjowanie wspólnego zrozumienia”, gdy przechodzą przez problem.

Język angielski

W terminie 23 maja - 04 czerwca br. trzy pracownice liceum, tj. dyrektor szkoły Krystyna Łuczycka, nauczycielka j. polskiego Ilona Lichucka i sekretarz szkoły Anna Bernacka brały udział w intensywnym kursie języka angielskiego na Malcie. Kurs zorganizowany był przez szkołę maltanską NSTS. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 14.15 z dwoma przerwami. Pierwsze cztery godziny stanowiły konwersacje, dwie następne to omówienie zasad gramatyki, czasów. W grupie było maksymalnie 5 osób lub mniej. Nauczyciele - 4 różne osoby, najlepszy okazał się nauczyciel z najmniejszym stażem.

Kurs

"Web 2.0 and Digital tools for online learning and more" - metody e-learningowe: tablety, aplikacje i Web 2. 0.  jako wzorcowe europejskie kształcenie ustawiczne to tematyka kolejnego kursu organizowanego w ramach Erasmus+, w którym uczestniczyć będzie  Pani Magdalena Pilipiec w terminie 6 - 10 czerwca br. Zgodnie z założeniami nauczyciel nauczy się znajdowania i pobierania aplikacji, które mogą być wykorzystane w procesie nauczania oraz korzystania z odpowiednich strategii wyszukiwania, wskazówek i trików do przenoszenia materiałów z sieci. Otrzyma możliwość korzystania z materiałów Web 2.0 w sieci i tworzenia tam własnych sal lekcyjnych, blogów audio i wideo z koncepcją projektu na własne lekcje.

Życzymy powodzenia i przyjemnej nauki.

Kursy

Zgodnie z założeniami projektu, poprzez udział w zagranicznych szkoleniach językowych pracownicy szkoły podniosą w znacznym stopniu swoje kompetencje językowe. Nabędą umiejętność skutecznej komunikacji w języku obcym, rozumienia języka mówionego i pisanego, staną się bardziej otwarci na zmiany i zdecydowanie chętniej i odważniej korzystać będą z obcojęzycznych zasobów dostępnych w Internecie.Ponad to pracownicy nawiążą kontakty z przedstawicielami potencjalnych szkół partnerskich i wykorzystując zagraniczne doświadczenie uzyskają podstawy do budowania administracyjnego potencjału liceum w celu wsparcia uczestnictwa naszych uczniów w transnarodowych projektach i wymianach oraz tworzenia trwałych partnerstw i nadania szkole europejskiego wymiaru, co w konsekwencji przyczyni się do sprawniejszego zarządzania szkołą na arenie europejskiej.

Tyle teorii... 23 maja br. troje pracowników szkoły: dyrektor Krystyna Łuczycka oraz Anna Bernacka i Ilona Lichucka rozpoczną dwutygodniowy intensywny kurs języka angielskiego na Malcie. jak było i jakie będą rezultaty mobilności - opowiemy po powrocie.

Życzymy powodzenia i miłej nauki.

Spotkanie informacyjne

Dyrektor szkoły (koordynator projektu) serdecznie zaprasza p. A. Bernacką, p. S. Marasz i p. I. Lichucką na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 15.10 w sali nr 6.