Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024


ABSOLWENCI’ 1963
1.      Ciechomski Marian
2.      Grabowska Stanisława
3.      Gromek Lucyna
4.      Gromek Zofia
5.      Guz Janina
6.      Kalinowski Bernard
7.      Karczmarz Roman
8.      Krawczyk Dominika
9.      Kuchmister Jarosław
10.  Liberacki Włodzimierz
11.  Marcinkowska Janina
12.  Michta Jerzy
13.  Młotek Zofia
14.  Myszka Czesława
15.  Sułek Władysław
16.  Szewczyk Julia
17.  Wałowski Bronisław
18.  Wiatrowska Józefa
19.  Żabińska Małgorzata
20.  Żukowska Irena

ABSOLWENCI’ 1964
1.      Bielecki Roman
2.      Bojarska Dorota
3.      Grochowska Teresa
4.      Jakubiak Józef
5.      Kilian Mieczysław
6.      Kozłowska Barbara
7.      Krzyżaniak Krystyna
8.      Mazurkiewicz Jolanta
9.      Mołotok Adam
10.  Ostoja Stanisław
11.  Paprocki Mieczysław
12.  Sikora Stanisław
13.  Strzałek Genowefa
14.  Szewczyk Aleksander
15.  Szewczyk Regina
16.  Wrona Kazimiera
17.  Wyruch Krystyna
18.  Zieliński Andrzej
19.  Żytniewska Rozalia

ABSOLWENCI’ 1965
1.      Cieszyński Ryszard
2.      Dąbkiewicz Jan
3.      Grzywacz Marian
4.      Hildebrandt Maria
5.      Hłodowska Wanda
6.      Kaleta Rozwita
7.      Mikuła Henryk
8.      Niżnik Lucjan
9.      Ponikowska Janina
10.  Rzucidło Mieczysław
11.  Sikorska Irena
12.  Szczepanik Krystyna
13.  Szczepańska Halina
14.  Świątek Maria
15.  Turlejski Sławomir
16.  Wieńczewska Maria
17.  Wyruch Jan

ABSOLWENCI’ 1966
1.      Berg Czesław
2.      Borkowski Jan
3.      Broszko Janina
4.      Dutczak Stefania
5.      Grzywacz Danuta
6.      Hewelt Andrzej
7.      Jasiński Witold
8.      Kaszuba Mirosława
9.      Majkowska Eugenia
10.  Michta Tadeusz
11.  Murach Stanisław
12.  Skórski E3dward
13.  Szagun Stanisław
14.  Wilczak Henryk
15.  Zabawa Kazimierz
16.  Zapęcka Aleksandra
17.  Złoto Jan

Wykaz osiągnięć naszych uczniów. Wykazy sporządzone w podziale na lata szkolne.

Osiągnięcia

Zestawienie realizowanych lub współrealizowanych przez szkołę projektów.

Projekty

Podpisane przez szkołę wielopłaszczyznowe porozumienia o współpracy.

Współpraca

Uroczystości, akcje, imprezy, konkursy - organizacja życia szkolnego.

Organizujemy

W GALERIACH

Pomiar smogu