Wczoraj odwiedził nas absolwent z 1971 roku Pan Zbigniew Fajer. Pan Zbigniew przyszedł razem z córką oraz wnuczkiem, któremu chciał pokazać swoją szkołę. Zawsze cieszymy się z odwiedzin i zapraszamy do nas.

Wykaz osiągnięć naszych uczniów. Wykazy sporządzone w podziale na lata szkolne.

Osiągnięcia

Zestawienie realizowanych lub współrealizowanych przez szkołę projektów.

Projekty

Podpisane przez szkołę wielopłaszczyznowe porozumienia o współpracy.

Współpraca

Uroczystości, akcje, imprezy, konkursy - organizacja życia szkolnego.

Organizujemy

W GALERIACH

Pomiar smogu