Czas wakacji, to też czas wspomnień. Odwiedzają naszą szkołę jej byli uczniowie. Teraz był to rocznik 1966 - ukończenie szkoły. Było dużo radości i przypominania sobie czasów młodości. A mnie najbardziej cieszy to, ze planując spotkanie rocznika, nigdy nie pomija się swojej szkoły. A wręcz wizyta w szkole jest ważnym punktem. Pozdrawiam wszystkich naszych Absolwentów i zapraszam do szkoły.

Krystyna Łuczycka dyrektor szkoły

 

absolwent 1966

Wykaz osiągnięć naszych uczniów. Wykazy sporządzone w podziale na lata szkolne.

Osiągnięcia

Zestawienie realizowanych lub współrealizowanych przez szkołę projektów.

Projekty

Podpisane przez szkołę wielopłaszczyznowe porozumienia o współpracy.

Współpraca

Uroczystości, akcje, imprezy, konkursy - organizacja życia szkolnego.

Organizujemy

W GALERIACH

Pomiar smogu