W ramach projektu unijnego „Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia!” odbyła się dyskusja poświęcona zmianom klimatu oraz temu, co powinniśmy zrobić tu i teraz, aby załagodzić jego skutki. Podczas dyskusji bardzo mocno wybrzmiało wezwanie do podjęcia natychmiastowych działań: „Jeśli chcemy ocalić nasz świat, musimy zacząć działać!"

W debacie udział wzięło dwoje specjalistów, pracowników Referatu Przestrzeni i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Człuchowie: pani Katarzyna Szyszka zajmująca się na co dzień ochroną środowiska oraz pan Maciej Giżowski zajmujący się gospodarką odpadami komunalnymi.
Pani Katarzyna nakłaniała obecnych do zmiany nastawienia i nawyków oraz podejmowania racjonalnych i świadomych decyzji dotyczących szeroko rozumianego świata. Młodzież miała okazję do wzbogacenia swojej wiedzy i umiejętności zarówno pod względem ochrony środowiska, zmian klimatu, jak i wykorzystania technologii cyfrowej w służbie zrównoważonego rozwoju.
Pan Maciej Giżowski przeprowadził natomiast szkolenie nt. prawidłowej segregacji śmieci. Rozdał też ulotki.
Zaproponowana forma edukacji nieformalnej, w dużej mierze, miała wpływ na chęć i motywację młodzieży do działania. Udział w debacie był dla młodzieży inspiracją, wyzwaniem do działania. Odnaleźli się tu bardzo dobrze uczniowie o mniejszych szansach, którzy mogli się wykazać, wzmocnić swoją aktywność oraz podnieść samoocenę. Poprzez udział w debacie zostali oni włączeni do społeczności, a przez to szkoła zapobiegła ich wykluczeniu.
Mamy nadzieję, że uczniowie zrozumieli, że życie we współczesnym świecie oznacza walkę o przyszłość dla następnych pokoleń.

 

Wspófinansowane przez Unię Europejską

Klimat się zmienia

Debata Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia!Debata Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia!Debata Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia!Debata Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia!Debata Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia!Debata Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia!Debata Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia!Debata Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia!Debata Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia!Debata Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia!Debata Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia!Debata Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia!Debata Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia!Debata Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia!Debata Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia!Debata Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia!Debata Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia!Debata Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia!Debata Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia!Debata Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia!Debata Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia!Debata Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia!