Zastępstwa

i love banner

 

 

 

 

Klasa 2c – wyjazd na ,, Koncert dla Niepodległej” – filharmonia w Bydgoszczy – opieka – p. E. Terlecka, p. A. Dopadło

Za p. E. Terlecką
1. 2c8- r. m. – wyjazd do Bydgoszczy
2. 2c8- r. m – wyjazd do Bydgoszczy
3. 1a – j. polski z p . I. Lichucką – s. 30
4. 1a – j. polski z p. I . Lichucką – s. 30
5. 3b1 – wf – z p. H. Szostak – Dzięgielewską
3b2 – wf - z p. M. Bazanowiczem
6. 3b – zaj. w bibliotece z p. B. Kolter

Uwaga kl. 1a !

7. 1a - przedsiębiorczość –z p. I. Karmańską - s. 4

Za ks. Krystiana Feddka
1. –
2. 3b – j. polski z p. K Łuczycką
3. 3b – j. polski z p. K. Łuczycką
4. 2b – zaj. w bibliotece z p. B. Kolter
5. 1b – historia z p. I. Karmańską
6. 2c – wyjazd do Bydgoszczy
7. 2a – zaj. odwołane

Klasa 3b przychodzi na drugą godzinę lekcyjną

Za p. M. Pilipiec
1. –
2. 1a -1 – zaj. łączone z 1a-2- p. D. Matuszewska – s. 31
3. 3a-2 – zaj. łączone z 3a-1 – p. D. Matuszewska – s. 31
4. 3a-2 – zaj. łączone z 3a-1 – p. D. Matuszewska – s.31
5. 2b-2 – zaj. łączone z 2b-1- p. D. Matuszewska – s. 31
6. 2b-2 – zaj. łączone z 2b-1- p. D. Matuszewska – s. 31
7. 2c-2 –wyjazd do Bydgoszczy
8. 2c-2 - wyjazd do Bydgoszczy

Klasy 3a i 3b -PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – 8.00 – 10.00 – języki obce
- sala 27 – 18 osób – p. M. Ślosarski
- sala 38 – 17 osób – p. M. Pilipiec
- sala 39 – 12 osób – p. E. Kamińska
- sala 3 – 1 osoba – p. A. Dopadło
(za przygotowanie sal odpowiedzialni w/w nauczyciele )
Po zakończonym egzaminie uczniowie wracają na zajęcia lekcyjne .

Za p. M. Domagalską

1. MD5- grupa zwolniona
2. MD5- grupa zwolniona
3. MD5- grupa zwolniona
4. 1b- zaj. z p. M. Pilipiec – s. 38
5. 1a – przedsiębiorczość z p. I. Karmańską –s.4

Za ks. K. Feddka
1. –
2. 1a- zaj. odwołane
3. 3a- zaj. w bibliotece z p. A. Łukaszewicz
4. 1a- zaj. z pedagogiem –s. 21

Organizujemy...

Festiwal talentówPowiatowy Konkurs OrtograficznyKongres KobietŚwieto Patrona szkołySympozja Językowe

almanach

Szkolny fanpage

Galeria zdjęć

Prasa o nas