Rok szkolny 2014/2015

Na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 serdecznie zapraszamy

01 września 2014 r. (poniedziałek) na godz. 9.00.

 

Informujemy, że od 01 września 2014 r ulega zmianie nazwa naszej szkoły. Nowa nazwa:

Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących im. St. Czarnieckiego w Człuchowie.

 

W skład Zespołu wchodzą dwie szkoły:

1. Liceum Ogólnokształcące w Człuchowie

2. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 w Człuchowie

 

Wyprawka szkolna

dofinansowania podręcznikówInformujemy, że zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Człuchowa wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom z terenu miasta Człuchowa na zakup podręczników w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna" można składać do sekretariatu szkoły do dnia 12 września 2014 r. (piątek).

Druki wniosków dostępne są w sekretariacie szkoły.

 

Zmiana terminu egzaminu poprawkowego z geografii

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Czarnieckiego w Człuchowie informuje, że termin egzaminu poprawkowego z geografii został zmieniony.

Nowy termin egzaminu to 29 sierpnia br. (piątek) o godz. 8.30, sala 14.

 

Informacja

Informujemy, że w wykazie podręczników do liceum na rok szkolny 2017/2015 błędnie podano, że należny zakupić  podręczniki do podstaw przedsiębiorczości dla klas trzecich.

KLASY TRZECIE NIE REALIZUJĄ WW. PRZEDMIOTU, W ZWIĄZKU Z TYM NIE NALEŻY KUPOWAĆ PODRĘCZNIKA.

 

Harmonogram egzaminów poprawkowych

1. Poprawkowy egzamin maturalny - 26 sierpnia 2014 r. (wtorek) godz. 9.00 sala 36

 

2. Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas pierwszych i drugich:

a) wos/historia i społeczeństwo - 26 sierpnia 2014 r. (wtorek) godz. 9.00 sala 4

b) geografia - 27 sierpnia 2014 r. (środa) godz. 9.00 sala 14

c) matematyka - 28 sierpnia 2014 r. (czwartek) godz. 9.00 sala 40

 

Wyniki rekrutacji do liceum

liceum

 

Informujemy, że w wyniku procesu rekrutacyjnego do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Czarnieckiego w Człuchowie przyjęte zostały 54 osoby.

Wykaz podręczników dostępny jest na stronie www szkoły oraz w gablocie informacyjnej.

 

Wyniki rekrutacji do gimnazjum

gimnazjum

 

Informujemy, że w wyniku procesu rekrutacyjnego do klasy pierwszej Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 w Człuchowie przyjętych zostało 21 osób.

Wykaz podręczników dostępny jest na stronie www szkoły oraz w gablocie informacyjnej.

 

BIP
Biblioteka szkolna - wejście
Almanach Absolwentów - wejście
Darmowy HotSpot

Znajdź nas na Facebooku