Ochrona danych osobowych

i love banner

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż: 
 
 1. Administratorem danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych i uczniów/uczennic szkoły jest Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego, 77-300 Człuchów, ul. Kusocińskiego 1 reprezentowany przez dyrektora szkoły.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania szkoły, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panią Beatą Fudala za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: 59 83 45 366
 3. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych i uczniów/uczennic szkoły przetwarzane są w celu: 
  1. realizacji obowiązków prawnych szkoły związanych z procesem nauczania, działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
  2. promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą rodzica/opiekuna prawnego wyrażoną w trybie - art. 6 ust. 1 lit a RODO
  3. wykonywania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego.
 4. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych i uczniów/uczennic szkoły nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, takich jak: 
  1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, np. policja, sąd, GOPS, PCPR.
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu LO w Człuchowie, na podstawie zawartej z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. firma obsługująca dziennik elektroniczny, firma obsługująca ubezpieczenie grupowe NNW młodzieży. 
 5. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych i uczniów/uczennic szkoły po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 6. Posiadacie Państwo prawo:  
  1. dostępu do treści swoich danych, 
  2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  3. żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 
  4. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO, 
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO, 
  6. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. lit. a bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

Ulotka przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji - pobierz

 

pion JPG

GALERIA ZDJĘĆ

Prasa o nas

almanach

Szkolny fanpage