20 kwietnia obchodziliśmy wielkie święto szkoły - Dzień Patrona Szkoły. O Stefanie Czarnieckim wiemy dużo, ale święto było okazją, aby kilka słów powiedzieć o Hetmanie, a właściwie zaśpiewać. W postać Hetmana wcielił się Hubert z 2c i to właśnie on zaśpiewał o życiu i dokonaniach wielkiego Polaka. Dzień ten posłużył jako budowanie wspólnoty, ustalanie tożsamości i kształtowanie mądrych, odpowiedzialnych obywateli naszego miasta i naszej Ojczyzny.


Paralelnie obchodziliśmy także Święto Ekologii Wszelakiej. Młodzi ludzie są najmniej odpowiedzialni za spowodowanie zmian klimatycznych, ale najdotkliwiej odczuwają ich skutki. Dlatego też nasi uczniowie przejmują się przyszłością planety. Są świadomi, że aby coś zmienić trzeba działać. A co najważniejsze młodzież jest do tego gotowa. O tym wszystkim mówiła szefowa Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w naszym mieście – Marta z kl. 4a, która w tym dniu pełniła także funkcję Hetmanki.
Warto tu wyraźnie zaznaczyć, że za nasze działania w obronie klimatu i środowiska otrzymaliśmy list gratulacyjny i medal Marszałka Senatu T. Grodzkiego, który przekazał, obecny na uroczystości, senator RP Stanisław Lamczyk.
Tradycyjnie przyznano wyróżnienie „Ambasador Szkoły” w podziękowaniu za pomoc i szerzenie pozytywnego wizerunku szkoły. Tytuł ten otrzymał senator RP p. Stanisław Lamczyk.
Po części oficjalnej, po podziękowaniach za pomoc i współpracę, zaczęła się biesiada teatralna i krotochwile. Uczniowie klas I i II wystawili inscenizację pt. „Legenda o człuchowskiej wieży”. Reżyserem był p. A. Gawroński, opiekunem muzycznym i kompozytorem był p. A. Zieliński.
To było niesamowite przedstawienie. Uczniowie- aktorzy i uczniowie-chórzyści pokazali niezwykły talent. Zapewnili nam, widzom, dużo dobrej rozrywki i uśmiechu.
A na koniec była uczta – albowiem cóż by to było za święto, gdyby jadła i napitku nie stało.
Po uczcie były jeszcze igrce – o szablę Hetmana walczyli rodzice, nauczyciele i uczniowie. Szablę zdobyła Magda z 4c.

A ja po prostu wszystkim dziękuję za zaangażowanie w organizację tego ważnego dla Szkoły dnia.


Dyrektor szkoły
Krystyna Łuczycka

 

2023 Święto Patrona i Ekologii2023 Święto Patrona i Ekologii2023 Święto Patrona i Ekologii2023 Święto Patrona i Ekologii2023 Święto Patrona i Ekologii2023 Święto Patrona i Ekologii2023 Święto Patrona i Ekologii2023 Święto Patrona i Ekologii2023 Święto Patrona i Ekologii2023 Święto Patrona i Ekologii2023 Święto Patrona i Ekologii2023 Święto Patrona i Ekologii

Wykaz osiągnięć naszych uczniów. Wykazy sporządzone w podziale na lata szkolne.

Osiągnięcia

Zestawienie realizowanych lub współrealizowanych przez szkołę projektów.

Projekty

Podpisane przez szkołę wielopłaszczyznowe porozumienia o współpracy.

Współpraca

Uroczystości, akcje, imprezy, konkursy - organizacja życia szkolnego.

Organizujemy

W GALERIACH

Pomiar smogu