Zastępstwa

i love banner     bip 1

Za ks. K. Feddka
1. –
2. 2c- język polski z p. T. Dudą – s. 32
3. 2a- zajęcia z pedagogiem – s. 36
4. 1b- historia z p. I. Karmańską- s.3
5. 2b-fizyka (całość) przeniesiona z 8 godz. lekcyjnej z 16.09.2020- s. 14
6. 3a-j. polski z p. T. Dudą- s. 31

Za p. B. Sowę
1. –
2. –
3. –
4. –
5. –
6. 2d,e,f_r.biologia- grupa zwolniona
7. 2d,e,f_r.biologia- grupa zwolniona
8. 2d,e,f_r.biologia- grupa zwolniona


Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego
w Człuchowie
 
 Janusza Kusocińskiego 1    Konkurs Ortograficzny ⇒  Facebook  Szkoła ⇒  
77-300 Człuchów    Kongres Kobiet ⇒  Galeria zdjęć Życie szkolne ⇒  
     Festiwal Talentów ⇒  Wideoteka IDziennik ⇒ 
Mapa serwisu ⇒    Świeto Patrona Szkoły ⇒  Prasa o nas Rekrutacja ⇒  
Ochrona danych osobowych ⇒    Sympozjum Językowe ⇒  E-nauka Absolwenci ⇒

Najlepsze licea w 2020 rokuNajlepsze licea w 2019 roku
Tytuł brązowej szkoły w 2019 r. i 2020 r