Ogólnopolski Dzień Praw Zwierząt obchodzimy 22 maja. Został ustanowiony przez Klub Gaja - polską organizację ekologiczną dla upamiętnienia uchwalenia ustawy o ochronie zwierząt. W ramach akcji edukacyjnej uczniowie klasy Ic przygotowali prezentację multimedialną i plakaty. Zaprezentowano je podczas długiej przerwy na korytarzu szkolnym.

Warto wspomnieć, że podstawowym aktem regulującym sytuację prawną zwierząt w Polsce jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie praw zwierząt. Określa zwierzę jako istotę żyjącą i zdolną do odczuwania cierpienia, którą należy traktować humanitarnie. Każdemu zwierzęciu przysługuje prawo do zapewnienia odpowiedniej opieki i ochrony oraz szacunek do indywidualnych potrzeb. Jednocześnie ustawa zakazuje celowego i świadomego zadawania bólu zwierzętom, nadmiernej eksploatacji, zmuszania chorych zwierząt do pracy oraz powodowania zbędnego stresu i cierpienia.
Ustawa reguluje kwestie prawne związane z ochroną praw zwierząt i określa kary za naruszanie przepisów, ale wciąż pojawia się w niej wiele luk, które są wykorzystywane przez przemysł hodowlany.

 

Dzień zwierzątDzień zwierzątDzień zwierzątDzień zwierząt
Działania realizowane w ramach projektu Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA)