Informujemy, że istnieje możliwość otrzymania stypendium Fundacji „Effectus Papilionis Foundation”. Stypendium jest dla uczniów z małych miejscowości i terenów wiejskich z całej Polski, zdolnych i zmotywowanych do nauki, których trudna sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy. Celem stypendium jest wspomaganie edukacji

młodych ludzi, rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości. Stypendia w wysokości 300 zł na miesiąc przyznawane są przez kolejne 10 miesięcy roku szkolnego. Dodatkowo dla Stypendystów organizowany jest także wyjazd motywacyjny do Warszawy w 2023 r. połączony z warsztatami rozwojowymi.

Warunki formalne do złożenia wniosku:
- zamieszkanie na terenie wiejskim;
- status ucznia liceum (z wyłączeniem klas czwartych) w roku szkolnym 2022/23;
- wysoka średnia ocen oraz wyróżniające się osiągnięcia ucznia;
- trudna sytuacja materialna w rodzinie;
- złożenie poprawnie wypełnionego wniosku i skanu świadectwa szkolnego za rok szkolny 2021/22 w terminie 15-30 listopada 2022r.

Informacja o stypendium, regulamin oraz wniosek stypendialny znajdziecie na stronie internetowej https://www.papilionis.org/dzialania/