Z dumą informujemy, że Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyznała nam indywidualną Akredytację Erasmusa na lata 2021-2027. Dzięki akredytacji uzyskaliśmy uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania oraz gwarancję regularnego otrzymywania

dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus Akcji 1 - Mobilność uczniów i kadry w sektorze Edukacja szkolna.

Akredytacja została przyznana 159 instytucjom na 396 ubiegających się.