Aktualności

i love banner     bip 1

 

 

 

 

baner 2020 2021

HARMONOGRAM KONSULTACJI

dla klas I – II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie

 od 1 do 7 czerwca 2020r.

 

PONIEDZIAŁEK

Godzina

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

9.00

j. polski
(dla klas 1a,b,e,f)

Dagmara Szymańska

15

9.30

j. polski
(dla klas 1c,d)

Ilona Lichucka

30

10.30

j. polski
(dla klas 2 a,b)

Ilona Lichucka

29

11.00

wychowanie fizyczne

Mirosław Bazanowicz

sala gimnastyczna

11.15

informatyka

Agnieszka Łukaszewicz

9

 
 

WTOREK

Godzina

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

9.00

matematyka
(dla klas 1a,b,e,f)

Mirosław Ślosarski

4

10.30

matematyka
(dla klasy 2b)

Mirosław Ślosarski

10

9.30

matematyka
(dla klasy 1d)

Ewa Terlecka

40

10.45

matematyka
(dla klasy 2a)

Ewa Terlecka

39

12.00

wychowanie fizyczne

Hanna Szostak -Dzięgielewska

sala gimnastyczna

 

ŚRODA

Godzina

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

9.00

j. angielski

Magdalena Pilipiec

38

9.30

j. angielski

Ewa Kamińska

39

10.00

j. angielski

Sylwia Marasz

31

11.00

WOS

Ilona Karmańska

4

12.00

historia

Ilona Karmańska

3

11.15

religia

Krystian Feddek

15

11.30

podstawy przedsiębiorczości

Marek Berezowski

10

CZWARTEK

Godzina

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

8.45

Matematyka kl. 1c

Ewa Terlecka

40

9.00

geografia

Halina Gleb

14

9.30

historia

Dariusz Borowski

15

9.45

Matematyka rozszerzona klasy II

Ewa Terlecka

40

10.30

WOS

Dariusz Borowski

4

10.15

j. niemiecki

Agnieszka Łukaszewicz

3

10.30

muzyka

Miłosz Gawroński

świetlica

11.00

chemia

Maria Kotynia

22

11.30

historia i społeczeństwo

Agnieszka Władyczak

10

PIATEK

Godzina

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

9.00

biologia

Barbara Sowa

3

9.15

biologia

Ewa Hryszkiewicz

22

10.00

j. hiszpański

Hanna Rac - Ciborowska

15

10.15

chemia

Barbara Sowa

14

10.30

edukacja dla bezpieczeństwa

Jacek Lewandowski

świetlica

11.00

fizyka

Waldemar Kraszewski

10

11.30

przyroda

Waldemar Kraszewski

3

Drodzy Maturzyści!

Zapraszamy Was do uczestnictwa w konsultacjach z nauczycielami.

Harmonogram spotkań:

1. Fizyka – poniedziałek – 8.00 – 10.30
2. Matematyka P – poniedziałek– 10.00
3. Matematyka R – środa - 10.00
4. Geografia - poniedziałek – 10.00
5. Biologia – czwartek – 10.00
6. J. angielski – poniedziałek – 8.30
7. J. polski - wtorek – 10.00

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia 6 lipca 2020 roku rozpocznie rekrutację do 9 Edycji stypendiów akademickich na rok 2020/2021.

Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach.

Stypendia w wysokości 6000zł. przyznawane są na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych na uczelniach akademickich. Regulamin stypendiów (kliknij).

MEN ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Z treścia komunikatu można zapoznać się na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

 

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) w regulaminie rekrutacji do liceum podano nowe terminy postepowania rekrutacyjnego.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

2

3

1

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 15 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca
do  4 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia  2020 r.

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 13 sierpnia  
do 18 sierpnia 2020 r. 
do godz. 15.00

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00

9

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20  sierpnia 2020 r.

10

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22  sierpnia  2020 r.

11

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

12

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

13

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Przedstawiamy cyfrową ulotkę przedstawiającą kierunki kształcenia w ramach Instytutu Prawa i Administracji AP w Słupsku.

baner maly
ulotka

Zapraszamy do zapoznania się z treścią regulaminu stypendium pomostowego.

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium pomostowego,  przyznawanego na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb
mundurowych.

Pobierz plik - Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021 (Segment II)

plakat obozy

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci czeka na zgłoszenia uczennic i uczniów z całej Polski zainteresowanych nauką i sztuką.

Fundusz zapewnia swoim stypendystom bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, obozach naukowych, stażach badawczych, seminariach. Organizuje warsztaty wielodyscyplinarne, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Pomagamy też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, zakupie sprzętu laboratoryjnego.

Rejestracja kandydatów odbywa się przez internet na stronie FUNDUSZ.ORG. Na nowe wnioski od uzdolnionych nastolatków czekamy do 30 czerwca.

Jesteśmy wśród najlepszych!

tarcza 2019 2020

Organizujemy...

Festiwal talentówPowiatowy Konkurs OrtograficznyKongres KobietŚwieto Patrona szkołySympozja Językowe

almanach

Szkolny fanpage

Galeria zdjęć

Prasa o nas