Statut szkoły.

Statut jest najważniejszym dokumentem, który reguluje wewnętrzne życie szkoły i zawiera informacje dotyczące wszystkich dziedzin działalności placówki. Statut jest dokumentem zasadniczym dla funkcjonowania szkoły/placówki. Jego zapisy wynikają z obowiązujących przepisów prawa odzwierciedlających politykę oświatową państwa oraz zawierają regulacje zgodne z celami i zadaniami stawianymi przed szkołą przez jej społeczność. Obie funkcje statutu wyznaczają niezbędne regulacje statutowe oraz konieczność ich nowelizacji.

Statut Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie stan prawny październik 2019 r. (plik format pdf, rozmiar 1247.31 MB)

15.09.2020 Nowelizacja statutu (plik format pdf, rozmiar 4031.42 MB)

31.12.2020 Nowelizacja statutu (plik format pdf, rozmiar 430.69 MB)

 

 

Poniżej przedstawiamy wybrane akty prawne: ustawy i rozporządzenia dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych. Każdy link otwiera nowe okno i przekierowuje na stronę www.portaloswiatowy.pl