PLAN PRACY
Samorządu Uczniowskiego
Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie
na rok szkolny 2020/2021

 

Celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest aktywizacja społeczności uczniowskiej i włączenie jej we wszelkie działania organizowane na terenie szkoły oraz promowanie samorządności uczniów.Harmonogram działań:

 

wrzesień 2020 rok

  1. Giełda podręczników
  2. Chrzest pierwszoklasistów – 2e
  3. Międzynarodowy Dzień Pokoju – 3b
  4. Dzień Chłopaka (tylko obchody w klasach)
  5. Jestem Obywatelem „Świadomi zieloni” – 3a

 

październik 2020 rok

  1. Światowy Dzień Zwierząt 
  2. Dzień Edukacji Narodowej - 2f
  3. Jestem Obywatelem - Międzynarodowy Dzień bez Przemocy- 2d
  4. Debata Jestem Obywatelem - Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi – 2c
  5. Jestem Obywatelem – Dzień Godności – 2d
  6. Akcja Znicz - #Szkołapamieta
  7. Prezentacja kandydatów na przewodniczącego SU 

 

listopad 2020 r.

  1. Wybory do SU
  2. Jestem Obywatelem – Obywatel zdrowy i wykształcony – Europejski dzień zdrowego jedzenia i gotowania – 2b
  3. Święto Niepodległości - szkolne obchody, udział w miejskich obchodach (symbole narodowe, propagowanie patriotyzmu narodowego) – 2a
  4. Jestem Obywatelem - Międzynarodowy Dzień Tolerancji -2e
  5. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka – 1a
  6. Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu
  7. Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet – 1b

 

grudzień 2020 rok

  1. Światowy Dzień AIDS
  2. Mikołajki
  3. Jestem Obywatelem – Reaguję. Dzień Praw Człowieka i Praw Dziecka -Maraton Pisania Listów AI – 3b
  4. Szkolna wigilia – 2f

 

styczeń 2021 rok

  1. WOŚP

 

luty 2021 rok

  1. Nazywam się Miliard

 

marzec 2021 rok

  1. Dzień Kobiet/ VII Szkolny Kongres Kobiet -2d
  2. Święto Patrona Szkoły
  3. Światowy Dzień Zespołu Downa

 

kwiecień 2021 rok

  1. Światowy Dzień Zdrowia
  2. Międzynarodowy Dzień Ziemi
  3. Drzwi otwarte szkoły
  4. Pożegnanie Absolwentów – 2a

 

maj 2021 rok

  1. Dzień Flagi
  2. Jestem Obywatelem – Duża Ojczyzna – udział w uroczystościach miejskich obchodów rocznicy Konstytucji 3 maja
  3. Dzień bez Śmiecenia
  4. Światowy Dzień bez Papierosa -2b

 

czerwiec 2021 rok

  1. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 
  2. Giełda podręczników
  3. Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

cały rok szkolny 2020/2021

 1. Akcje charytatywne m.in.:
  • zbiórka karmy dla zwierząt;
  • zbiórka pieniędzy dla potrzebujących;
  • Góra Grosza;
  • WOŚP;
  • Szkolna Grupa Wolontariatu;
 2. Aktualizacja gabloty szkolnej SU
 3. Inne według potrzeb

 

Samorząd Uczniowski włącza się (w miarę potrzeb) we wszystkie zadania wynikające z Planu Pracy Szkoły na rok szkolny 2020/2021.

Ewaluacja planu pracy SU odbywa się dwa razy w roku szkolnym (po 1 semestrze i na zakończenie roku szkolnego).

Rada SU wraz z opiekunem po obserwacjach, dyskusji i wnioskach z obserwacji weryfikuje plan pracy SU.