Członkowie RRS informują, że na rok szkolny 2020/2021 jako firmę ubezpieczeniową dla szkolnej młodzieży wybrano InterRisk:

Polisa seria EDU-A/P numer 090473Poniżej zamieszczona została dokumentacja ubezpieczenia NNW młodzieży - prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentów