Dzięki zakupionemu programowi obsługującemu szkolną bibliotekę, a dokładnie jego katalogowi internetowemu, możecie komfortowo wypożyczać zasoby biblioteczne korzystając z telefonów komórkowych czy tabletów. Ponadto dostępnych dla Was jest ponad 5800 lektur szkolnych online w formie elektronicznej na komputery, tablety, telefony i czytniki e-booków.


Do konta w MOL NET+ możecie automatycznie przejść z naszego dziennika elektronicznego UONET+. Macie tez możliwość przeglądania własnego konta wypożyczeń, gdzie znajdziecie między innymi informacje o terminie zwrotu wypożyczonych książek.

 

Program MOL NET+ zakupiony został w ramach działań biblioteki szkolnej realizującej Priorytet 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0".

@NPRCz 2.0, @Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, @Ministerstwo Edukacji i Nauki

nprcz belka men kolor rgb