Z dumą informujemy, że kończymy realizację wygranego projektu w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.". Drodzy uczniowie, zgodnie z Waszymi życzeniami, zakupiliśmy dla Was roczne prenumeraty czasopism: Charaktery, Focus, Focus Histroria oraz 375 egzemplarzy nowości wydawniczych i lektur. 

Ponadto zakupione zostały dwa regały biblioteczne oraz komputerowy program MOL NET+ do obsługi biblioteki szkolnej. 

@NPRCz 2.0, @Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, @Ministerstwo Edukacji i Nauki